Våre leverandører

JR Automasjon as er et uavhengig privat eid foretak.

Med dette menes at vi er 100% uavhengig fra kjeder eller annen tilknytning som danner grunnlag for spesiell påvirkning.
Vi står fritt til å kunne velge de beste produkter fra de beste leverandører. Vi velger imidlertid kun å handle med seriø
se grossister og leverandører på markedet.

Under vises leverandører vi benytter mye, da disse representerer gode produkter for våre kunder.
Spesielle produkter skaffes imidlertid også fra andre leverandører. Årsaken til at vi nevner noen av våre leverandører er at linkene bak
hver logo gir våre kunder direkte adgang til produkt spesifikasjoner,
vedlikeholds rutiner m.m. for produkter vi bruker mye.

 siemens 

  

 Hydal

 NobyDanfoss