Gode råd

På denne siden kan man finne gode råd knyttet til elektriske anlegg.
Enten man eier, leier, skal bygge, eller kjøpe leilighet eller hus kan man her få
gode råd og svar på spørsmål som kan være nyttig i prosessen.
For utfyllende og oppdatert informasjon er det viktig å følge linken til kildens hjemmeside.
Vi gjengir kun utdrag eller momenter fra kilden - uten ansvar for feil !

Kilder: Everket i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg:
www.eb-nett.no
Direktoratet for Samfunnsikkerhet- og Bereskap www.dsb.noEBs anbefalinger ved bygging/ombygging
For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg,
må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør.
Installatøren tar seg av all kontakt med nettselskapet.
Andreassen Elektro as er godkjent for denne type arbeider.
Les mer om bygging- og ombygging


Anleggsbidrag
Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet kan kreve inn fra en kunde/utbygger
for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet.
Anleggsbidrag kan også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som
medfører investeringer i nettet for nettselskapet.


Bunnfradrag
Er et fratrekk i anleggsbidraget pr. tilknytningspunkt ved endringer eller nyetablering av anlegg.
Anleggsbidraget utbygger må betale blir anleggskostnad minus bunnfradrag.
Gravekostnadene holdes utenfor anleggskostnadene.
Les mer om Anleggsbidrag og Bunnfradrag


Byggestrøm
Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom,
f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer.
Les mer om Byggestrøm


Gravearbeider
Skal du grave ? Da trenger du å vite mer om gravemelding og kabelpåvisning.
Les mer om gravemelding og kabelpåvisning


Priser fra EB ( pr. 08.03.2011 )
Nettleiepriser < 100.000 kWh forbruk pr. år
Les mer>>
Nettleiepriser > 100.000 kWh forbruk pr. år Les mer>>
Byggestrøm
Les mer>>
Gebyrer og avgifter Les mer>>


Hva kan jeg selv gjøre på det elektriske anlegget ?
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap: Les mer>>Melde jordfeil, eller feil spenningskvalitet Les mer>>


Bestille Fra- eller Tilkobling av strømtilførsel Les mer>>